Hi byihi vuyelo bya mpfhuka lowu akaka?

Siku:2021-01-28Switla:7831

Hi byihi vuyelo byoMpfhuka lowu endliwekeEnkarhini?

Eka ntirho wo aka, ku nga vuriwa leswaku ku ni ku aka kun’wana ni kun’wana. A hi swi twisiseki kahle hi vuyelo bya wona ni leswaku ha yini hi tiviwa swonghasi hi hina. Loko ku akiwa ku hlayisiwa, ku ta va ni swilaveko swa le henhla naswona ku ni matimba yo antswa ku tlula mabindzu man’wana. Loko yi pimanisiwa ni tinsimbi ta ntlawa wa xiviri, yi tlhela yi hlayisa kwalomu ka 30 wa tiphesente ta rungula. Malunghana ni ku kayivela ka matimba, leswi i swa nkoka swinene.

Loko ku ringanisiwa ni switirho swin’wana, ku aka ku nga ha antswa naswona ku aka ka kona ku nga tiyisekisiwa. Loko yi ri karhi yi hlela nsimbi, yi nga kunguhatiwa ni ku vekiwa hi ku ya hi swifaniso leswi hleriweke. Loko yi pimanisiwa ni ku boha ka ndhavuko, yi nga va ni ntikelo lowu antswaka, yi hatlisa ku endla nhluvuko wa ku aka ni ku hunguta nkarhi wo aka.

Nxaxamelo wa ku aka lowu fikelelaka swilaveko swi nga tlhela swi seketela swilaveko swa ntirho ni mimpimanyeto. Yi nga endla leswaku swin’wana swin’we ni ku hlayiseka hi ku ya hi mimpimanyeto ya vuhlayiseki, leyi nga endlaka leswaku ku va ni mfanelo yo antswa loko swi ri karhi swi endla. Nawu lowu nakambe i ntirho wo aka lowu ringanyetiweke. Vaendli vo tala va tirhisiwa eka Internet va ringeta vatirhi va vona lavanene ni va tekiniki malunghana ni dyondzo ya miako i swilo leswintshwa ni nhluvuko, lexi nga tiyisekisaka leswaku ku aka ku ni matimba lama kongomeke.

 

Ku tirhisiwa ka tinkoka leti akaka swi nga hunguta nkarhi wa ku vekiwa ka tinsimbi ni ku hunguta ku hunguteka ka khonkhini. Mpimo wa mpfumawulo wa moya lowu vekiweke a wu toloveleki, kambe wu ni vuvabyi lebyinene. Tanihi leswi ku tiyisiwa swi nga oloviki ku tlanga, a swi talanga swi kombisi ku hlundzuka ni ku rhelela, leswi nga hungutaka mali ya ku tiyisiwa. Vuyelo bya ku aka i lebyikulu, ku tirhisiwa ka rungula leri, vuyelo bya kona byi ta va lebyi tlakukeke.


leave your message