Swivangelo leswi endlaka leswaku ku va ni mpfhuka lowu endliweke hi swiyimo

Siku:2021-01-28Switla:7781

Hi ku ya hi vaxavi va hina, khampani ya hina yi tiviwa hi vo tala hi vaxavi va hina.

1 South Professional, bubiki leri ri ni ntlawa wa vaendli, vatshiki lava nga ni ntokoto ni switirhisiwa swa vaxavi. U hlengelete ntokoto lowu fuweke eku dyeni ka wonaNdhawu leyi a yi endliwe, Ngopfu - ngopfu ku tirhisa swin’wana swa mfumo.

2 、 Nxavo: khampani yi ni switirhisiwa swa ku dya, ku tirhisiwa lokukulu, vutleketli lebyinene, nxaxamelo wa ku xava swilo leswi nga swakudya ni vutleketi Xisweswo ku tirhisiwa ka nxavo wa ku tirhisiwa ka nxavo wa ku phikizana.

3 Ku hlangavetana ni swilaveko leswi tolovelekeke swa vaxavi, swilaveko swa vaxavi swi nga ha endleka swi nga kumiwi hi vaxavisi van’wana, kambe mabindzu ma nga enerisa swilaveko leswi tolovelekeke swa vaxavi hi mpimo lowukulu, leswaku va kuma ntshembo wa vaxavi.

4 EBrand i muendli wa vutshila ni muhanyisi wa ntirho loyi a tiyimiseleke eka xiyimo xa ku khavisa ka miako. Tinxaka hinkwato ta switirhisiwa swa aluminium swi tiviwa kahle, naswona i vaendli lava tivekaka eka vumaki bya matimu ya Hebei.

5 、 Endzhaku ka ntirho wa ku xavisa: vaendli van’wana va ri karhi va xavisa makhwati ya mpfhuka, kambe ntirho wa le ndzhaku ka ku xavisiwa swi nga ha endleka a wu nga ri wunene ngopfu. Hi nyika nkoka lowukulu eka ntirho wa ku xavisa endzhaku ka ku xavisa. Vaxavi va nga vulavurisana ni khampani hi ku kongoma loko va langutana ni swiphiqo swin’wana ni swin’wana loko va tirhisiwa. Khampani yi ta rhumela vatirhi vo hlawuleka leswaku va langutana ni swiphiqo swa vaxavi.

 • Ku Langutana Ni Ndlela Leyi Faneleke Ni Ku Titwaka Ka Mufexeni Wa Manguva Lawa

  Ndlela leyi hlamarisaka mpfhuka wundla, Leri nakambe ri vitaniwaka swinkwana, mpfhuka wa nhonga wa nhonga kumbe mpfumawulo wa swinkwana, i muxaka wun’wana lowuntshwa wa nsinya yo sasekisa. Xivumbeko x...

 • Ndlela yo rhwala mpfhuka lowu endliweke hi ntambhu

  Ndlela yo kulikaNdlela leyi tshunguriweke hi vuswikotiKu ni ntambhu yo olova swinene. Xo sungula, ntambhu yin’we yi vekiwe hi ku etlhelo, naswona tintambu tin’wana hinkwato ti hleriwe hi ku rhendzelek...

 • Nhluvuko wa ndlela yo tirha tinsimbi Drapery

  Hi ku ya hi ndlela ya vuhandzuri,DraperyYi avanyisiwe hi khoil ya gezi ya Drapery ni khoil ya nsimbi Drapery.Drapery: i khoyile ya gezi ya gezi ya Drapery leyi fambisiwaka hi movha wa tubular. Yi fane...

 • Ndlela ya vuxiyaxiya leswaku u vekiwa rhend leri nga ni mpfha

  Vuxiya - xiya byo nghenaMpfhuka lowu a wu endliwe:1. Ku vekiwa ka nxaxamelo wa mati ya matimu ku fambisana swinene ni mpimo lowukulu, kutani i swa nkoka ku tiyisa mpimo ni vuyelo bya xitirhisiwa.Hi nt...

 • Hi byihi vuyelo bya mpfhuka lowu akaka?

  Hi byihi vuyelo byoMpfhuka lowu endliwekeEnkarhini?Eka ntirho wo aka, ku nga vuriwa leswaku ku ni ku aka kun’wana ni kun’wana. A hi swi twisiseki kahle hi vuyelo bya wona ni leswaku ha yini hi tiviwa ...

 • Swivangelo leswi endlaka leswaku ku va ni mpfhuka lowu endliweke hi swiyimo

  Hi ku ya hi vaxavi va hina, khampani ya hina yi tiviwa hi vo tala hi vaxavi va hina.1 South Professional, bubiki leri ri ni ntlawa wa vaendli, vatshiki lava nga ni ntokoto ni switirhisiwa swa vaxavi. ...

 • Swivumbeko swa lapi ra nsimbi

  Swivumbiwa swa MatiRiga ra nsimbi:1. Nghini ya nsimbi yi endliwe hi tinsimbi leti nga riki na xiyimo xa le henhla, aluminium aluminium, brass, koporo ni swilo swin’wana swa swivumbiwa. Hi ku ya hi les...

 • Malapi ya nsimbiso

  Ndlela ya vukongomisiLapi leri nga ni nsimbi:(1) I xiphemu xa filimi leyi endliweke hi swilo swo lala, leswitsongo ni swo olova, leswi tsemakanyaka, Du u phutwile ivi a hlanganisiwa.(2) Lapi leri nga ...

leave your message