U laha:Ekayu > Products > Security > Mixaka ya swifaniso>Magondzo ya mfumo

Magondzo ya mfumo

Vuxokoxoko Bya Vuhundzu

Magelovu ya nxaxamelo, leyi nakambe yi vitaniwaka maglavovu ya poso, maglavovu ya vutshila kumbe magondzo ya oyster, ti tirhisiwa ngopfu ku sirhelela tinhandzu ta vatirhisi eka swilo leswi karihaka. Hi ntolovelo, magelovu ma endliwe hi nsimbi lama nga riki na lapi. Hambileswi sweswi, leswaku hi enerisa swilaveko swa vaxavi, hi nga tlhela hi humesa magondzo ya vuketana hi mpfhuka lowunene wa dzovo. I yini leswi engetelekeke, maglavovu lamantshwa ya ku mpfampfarhuti lama nga ni mpfampfarhuti lowu hungutekaka wa vovoko ni ku pfumelela nsimbi na wona Vaxavi va titwa va ntshunxekile swinene. Hakanyingi magondzo ya chainmail ma endliwe hi tinsimbi leti nga ni xiyimo xa le henhla, leti kombisaka ku tsemiwa ni ku hluriwa. Xisweswo, magondzo ya mpfhuka ma tirhisiwa swinene ku fana ni magondzo ya swin’we ni magondzo ya oyster.

SS chainmail glove with wrist strap

Glave ya SS yi ri ni ntambhu ya vovoki


SS chainmail glove with extended cuff

Glave ya SS yi nga ni xitiyi lexi engetelekeke


LRungula:Khaboni ya tinsimbi, tinsimbi leti nga riki na swivumbiwa, aluminiyamu leyi vangamaka, aluminium, titanium, brass, koporo, koporo swin’we ni swin’wana.Tinhlamulo

LNdlela yo hlanganisa: Rihlandlo, rito ni ku hlasela.

LNdlela ya bindza: Munhu wa le Yuropa wa 4 eka un’we.

LVutshunguri byo tshungula: Nhundzu ya zinc, xiboho xa ntima, xiboho xa koporo.

LMpimo wa maglovu: XXS, XS, S, M, L, XL, na yona yi nga toloveriwa.

LMuxaka wa maglovu.

1. Ku tlherisela.

2. Tintiho tinharhu ti ri ni ntambhu wa ncindzu.

3. Tintiho ta ntlhanu, ku leha ka voko.

4. Tintiho ta ntlhanu leti nga ni vuhlayiseki ni ku leha ku nga tirhisiwa.

5. Muxavi wa ku tihlawulela.

LTshama swin’wana swa ntambhu:Polypropylene, nyiloni, nsimbi leyi nga riki na xivumbiwa kumbe yi nga toloveriwa.

LMuhlovo wo tsha: Yo basa, yo tshwuka, ya rihlaza, ya wasi, ya buraweni, ya xilamula.

LKu ehleketa / xitayelelo:Lexi nga siviwaka.

LRungula leri engetelekeke: Ximilana xa nsimbi ni xiyimo xa swin’wana swi nga hlawuriwa.


 SS Chainmail glove against a blade

SS chainmail glavu ehenhla ka xibaleni

SS Chainmail glove against a knife

SS Chainmail glove ehenhla ka mukwani

Tis

SS chainmail glove anti puncturing test

SS chainmail glove yo lwisana ni xikambelo


L nhundzu ya ku lwisana ni nkurhe.Swivumbeko swa tinsimbi leswi nga riki na xitiyi

Ndzi ni matimba lama tlakukeke.

Nchumu wa ku pfumelelana ni ku veka.

Ndzi ntshunxekile ku ambala xiyimo.

Ndzi hlayisiwile...

L Reversible ku ambala.

Ndzi swiboho leswi engetelekeke.

SS chainmail glove suitable for the restauran

SS glavu leyi faneleke ya xirhendza

SS chainmail glove suitable for the slaughterhouse

Gluvu ya SS leyi faneleke ku dlaya


Tinsimbi leti nga riki na xitirha

L ekhixini ra Ndyangu.

L khixini.

L themarket.

L Slaughterhouse.

Ku endliwa swilo swa tifempfi.

Xikambiso xa Laboratory.

Nsirhelelo wa vanhu.


 • Nhlamuselo wa magondzo ya vuketi

  Ku Hlaseriwa kaMagondzo ya mfumo:1. Nhluriwa hi ndlela leyi endliwaka ha yona hi ndlela leyi endliwakeMagelovu ma avanyisiwile ma va ku rhunga, ku boxa, ku mpfhuka, swin’wana ni swin’wana. Ku tsemiwa ...

 • Swihlawulekile swa magondzo ya ku lwisana ni ku tsemiwa

  Ku tsema maglavovu yo lwisana ni swi nonon’hwa swinene ku tsema magondzo, voko ri endla ntirho wo sirhelela.Magelovu ya lwisana ni ku tsemiwa yi tlakukile eka ntirho lowu tolovelekeke wo lwisana ni nt...

 • Nsinya wa nawu wa ku hlawuriwa ka magove ya poso

  Maglavove ya posoI muxaka wa xitirho lexi nga sirhelelaka mavoko ya vanhu. Magondzo yo hambana - hambana yi ni mintirho yo hambana - hambana leyi sirhelelekeke, kutani yi tirhisiwa etindhawini to hamb...

 • Ndlela yo rhwala mpfhuka lowu endliweke hi ntambhu

  Ndlela yo kulikaNdlela leyi tshunguriweke hi vuswikotiKu ni ntambhu yo olova swinene. Xo sungula, ntambhu yin’we yi vekiwe hi ku etlhelo, naswona tintambu tin’wana hinkwato ti hleriwe hi ku rhendzelek...

 • Nhluvuko wa ndlela yo tirha tinsimbi Drapery

  Hi ku ya hi ndlela ya vuhandzuri,DraperyYi avanyisiwe hi khoil ya gezi ya Drapery ni khoil ya nsimbi Drapery.Drapery: i khoyile ya gezi ya gezi ya Drapery leyi fambisiwaka hi movha wa tubular. Yi fane...

 • Ndlela ya vuxiyaxiya leswaku u vekiwa rhend leri nga ni mpfha

  Vuxiya - xiya byo nghenaMpfhuka lowu a wu endliwe:1. Ku vekiwa ka nxaxamelo wa mati ya matimu ku fambisana swinene ni mpimo lowukulu, kutani i swa nkoka ku tiyisa mpimo ni vuyelo bya xitirhisiwa.Hi nt...

 • Hi byihi vuyelo bya mpfhuka lowu akaka?

  Hi byihi vuyelo byoMpfhuka lowu endliwekeEnkarhini?Eka ntirho wo aka, ku nga vuriwa leswaku ku ni ku aka kun’wana ni kun’wana. A hi swi twisiseki kahle hi vuyelo bya wona ni leswaku ha yini hi tiviwa ...

 • Swivangelo leswi endlaka leswaku ku va ni mpfhuka lowu endliweke hi swiyimo

  Hi ku ya hi vaxavi va hina, khampani ya hina yi tiviwa hi vo tala hi vaxavi va hina.1 South Professional, bubiki leri ri ni ntlawa wa vaendli, vatshiki lava nga ni ntokoto ni switirhisiwa swa vaxavi. ...

leave your message